© Achim Meurer

Luteránský městský kostel St. Marien

Stručná fakta

Pozdně gotický trojlodní halový kostel sv. Marie v Pirně

Evangelicko-luteránský pozdně gotický trojlodní halový kostel Panny Marie v Pirně byl postaven v letech 1502 až 1546. Střecha má výšku hřebene 40 metrů a výšku krovu 25 metrů, což je největší kostelní střecha v Sasku, a byla obnovena v roce 2004. Kostelní věž je vysoká 60 metrů. Střešní krov je samonosný, a proto nenese tíhu klenutého stropu pod ním. Díky tomu získal kostel jedinečnou síťovou klenbu, která nemusí střechu podpírat, ale slouží pouze jako dekorace. Od roku 1994 je v něm opět umístěn jediný (od roku 2003 spolu s drážďanským Frauenkirche) sedmidílný zvon v saském zemském kostele. Až do počátku 20. století bydlel nad zvonicí zvoník/věžník, který zvony obsluhoval. Vedle desetimetrového pískovcového oltářního retáblu a křtitelnice (1561) s 26 malými dětskými postavami, které obdivoval již Goethe, představují figurální klenbové malby (1544-46) s mnoha biblickými výjevy jedinečný skvost sakrální malby v době reformace. Od zavedení reformace v 16. století je kostel Panny Marie v Pirně evangelicko-luteránský.
V kostele se nachází i několik kostelů, které jsou od roku 1750 součástí kostela sv.

Kontakt

Luteránský městský kostel St. Marien
Kirchplatz 13
01796 Pirna
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 3501 461840
Fax: +49 3501 4618415
E-mail:

    Všeobecné informace

    Další kroky

    To top

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.