© TVSSW, Emily Wolf

Katolický klášterní kostel sv. Heinricha

Stručná fakta

Katolický klášterní kostel sv. Heinricha v Pirně

Kolem roku 1300 založili dominikáni v Pirně pobočku svého mateřského kláštera v Lipsku. V souladu s řádovými pravidly byl kostel postaven jako síňový, ale kolem roku 1400 byl rozšířen a zaklenut. Vznikl tak dvoulodní halový kostel, což je vzácně se vyskytující typ stavby. Z této doby pocházejí tři nástěnné a dvě klenební malby a pozoruhodné konzolové figury.
S výjimkou chóru, který zchátral a byl po reformaci odstraněn, představuje exteriér kostela dnes stále stejný obraz jako v 15. století. Po zavedení reformace v roce 1539 byl klášter zrušen a kostel byl využíván k různým světským účelům.
Díky odsunu Němců z bývalých německých východních území vzrostl po druhé světové válce počet katolíků v Pirně. Teprve v roce 1952 si kostel, který byl značně poškozen (také bombardováním), pronajala a rozšířila katolická obec Pirna. V roce 1957 byl kostel vysvěcen na jméno svatého Heinricha, manžela svaté Kunigundy.
Po znovuvysvěcení přibyly další exponáty:
křídlový oltář (kolem roku 1510 - predella z roku 2004), truchlící Madona z lipového dřeva (kolem roku 1520), křtitelnice (1547) a dvě vitrážová okna (kolem roku 1580).
Působivý oltářní soubor vytvořil v roce 1972 sochař Friedrich Press, který je v okolí Drážďan velmi známý, na téma dobrého pastýře (J 10. 3.).Šestimetrovým křížem chtěl umělec osadit znamení víry.
Po roce 1989 byly zajištěny cenné nástěnné malby a kostel byl zvenčí a částečně i uvnitř renovován.
Od září 2002 do prosince 2003 byl kostel kvůli povodni restaurován (nové podesty a lavice, vytápění).
První varhany postavil Jehmlich v roce 1962 a padly za oběť povodni v srpnu 2002. Dne 5. června 2005 jsme mohli slavnostně otevřít nové varhany od firmy Vogt. Děkujeme všem dárcům, ale také krajskému úřadu.

Děkujeme všem dárcům, ale také krajskému úřadu.

Kontakt

Katolický klášterní kostel sv. Heinricha
Klosterhof 3
01796 Pirna
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 3501 5710164
Fax: +49 3501 528561
E-mail:

    Všeobecné informace

    Další kroky

    To top

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.