© TVSSW, Mandy Krebs

Liebstadt

Napoleonova ubikace v údolí Seidewitz

Hrad Kuckuckstein a kostel na horním toku řeky Seidewitz ohlašují město již z dálky.

 

Uprostřed romantického údolí Seidewitz, na úpatí pohoří Osterzgebirge na hranici se Saským Švýcarskem, leží Liebstadt, nejmenší město v Sasku, se svými čtvrtěmi Waltersdorf, Döbra, Berthelsdorf, Herbergen, Seitenhain, Großröhrsdorf a Biensdorf. K významným vyvýšeninám v okolí města patří Napoleonova reduta u Herbergenu, Käferberg, Galgenberg a Ziegenrücken. Jižně od Liebstadtu je řeka Seidewitz od roku 1967 přehrazena retenční nádrží. Díky své poloze na strmém svahu údolí Seidewitz se nad městečkem impozantně tyčí také slavný hrad Kuckuckstein a kostel Liebstadt.

Kromě této pozoruhodné krajiny však Liebstadt nabízí také historii. Během válečných dnů v roce 1813 se na hradě konala významná kvartýrní výprava. Dne 9. září 1813 zde přenocoval nikdo jiný než Napoleon se svým generálním štábem. Dvakrát zde pobýval i maršál Cyr starší a při posledním pobytu byl zbořen hrad Carlowitz.

K Liebstadtu patří tyto okresy

Berthelsdorf | Biensdorf | Döbra | Großröhrsdorf | Herbergen | Liebstadt | Seitenhain | Waltersdorf

 

 

Turistické informace:

Stadtverwaltung Liebstadt
Kirchplatz 2
01825 Liebstadt
Tel.: +49 35025 5610
Fax: +49 35025 56117
E-Mail: verwaltung@stadt-liebstadt.de
Internet: www.stadt-liebstadt.de

 

Při příjezdu obdržíte mobilní kartu hosta přímo od pronajímatele. Kromě velkých slev v různých zařízeních pro volný čas platí karta hosta na některých místech také jako jízdenka na autobusy, vlaky a trajekty VVO v tarifních zónách Saského Švýcarska.Speciální dopravní prostředky jsou vyloučeny. Pro přepravu zvířat, jízdních kol a mimo tarifní zóny regionu jsou vyžadovány samostatné jízdenky.
Mobilní karta hosta je platná po celou dobu pobytu (včetně dne příjezdu a odjezdu) a je nepřenosná. Všechna zúčastněná zařízení pro volný čas poznáte podle loga na kartě hosta. Další informace získáte u svého hostitele nebo v turistické informační kanceláři v obci.

Podrobné informace na kartě hosta

 

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.