© Yvonne Brückner, Tourismusverband Sächsische Schweiz

Po stopách loupeživých baronů v údolí Kirnitzsch

Stručná fakta

  • start: Buschmühle, Ottendorf (Sebnitz)
  • destination: Buschmühle, Ottendorf (Sebnitz)
  • medium
  • 8,71 km
  • 2 hours 55 minutes
  • 298 m
  • 380 m
  • 201 m

Ve středověku byl jeden z turistických cílů na této trase - Arnstein - opevněn: dřevěným, relativně malým, ale bojovně nebezpečným hradištěm! Z tohoto loupežnického hnízda byly přepadávány obchodní cesty a drancovány vesnice. Dnes je Felsenburg Arnstein, známý také jako Ottendorfer Raubschloss, jedním z fascinujících skalních hradů v Saském Švýcarsku s kamennými pozůstatky někdejší dřevěné stavby, skalními kresbami a hlubokou cisternou.

Buschmühle - Felsenburg Arnstein - pohled na Tägers Wonne - Kleinstein - Buschmühle

Weather

Všeobecné informace

Další kroky

More like this

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.