© Kenny Scholz

9 ingrediencí pro optimální trávení volného času!

Richard Wagner Stätten© Achim Meurer

Pěší dovolená nemusí nutně znamenat každodenní chůzi! Naopak. Dny volna jsou legitimní a přispívají k relaxačnímu efektu. Spánek, wellness, kultura, dobré jídlo, čtení, relaxace: I to je součástí volného času v Saském Švýcarsku. Inspiraci k zážitkům a objevům mimo vyšlapané cesty najdete v místních turistických informačních kancelářích, v bezplatných brožurách pro volný čas nebo v prázdninovém časopise Saské Švýcarsko, který je rovněž zdarma.

 

 

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.