© Klaus Schieckel

Zimní sen Stolpen

Hradní městečko na sopce

 

Stolpen je fascinující. Všude ve městě se nacházejí hranaté sloupy z černého a tvrdého materiálu z hlubin země. Jsou pozůstatkem obrovské sopečné erupce před mnoha miliony let. Právě zde byla hornina poprvé prozkoumána a pokřtěna na "čedič". Osm set let stará osada s podivným nakloněným náměstím a elegantními měšťanskými domy by mohla vyprávět nespočet dalších vzrušujících příběhů: o Slovanech, husitech, Francouzích a Prusech, o moru, požárech města a obléhání. Většinu hostů však zajímá jen jedno: tragédie hraběnky Coselové. Její pohnutý osud je hlavním tématem hradního muzea.

 

Stolpen však není jen geologie a historie. Stolpen je také umění a řemesla. Je to jedno z nejvýznamnějších míst tradičního krušnohorského lidového umění v regionu. Ve výstavní dílně Ratags vznikají z jemného fládrování a soustružení dřeva filigránské oblouky na svíčky, pyramidy, kadidelnice a mnoho dalšího. Každý den kromě pondělí mohou návštěvníci sledovat, jak řemeslnice vytvářejí nápadité trojrozměrné unikáty z nespočtu jednotlivých dílů. Poté je v tovární prodejně k dispozici celá řada výrobků tradiční společnosti.

 

 

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.