© TVSSW, Yvonne Brückner

Naučná stezka Hohnstein

Stručná fakta

 • Hohnstein
 • Přírodní zážitková stezka,…

Informace o městě a zámku Hohnstein na 54 panelech

Na přibližně 6 km dlouhé stezce (první část naučné stezky) je umístěno celkem 54 tabulí, které přibližují historii hradu a města Hohnstein a také geologické zajímavosti. Pěší túra trvá asi tři hodiny a vede přes Hohnstein, údolím Polenz a zpět do města.

Výchozím bodem túry je impozantní hrad Hohnstein. Odtud vede trasa přes trh ke kostelu Hohnstein, dále krásným údolím Polenztal a po Wartenbergstraße. Prochází se kolem Hohnsteinu a sestupuje se soutěskou Wolfsschlucht do údolí Polenztal. Stezka pokračuje podél Schindergraben, Bärengarten a Gautschgrotte, než dojde ke svému konci na trhu v Hohnsteinu.

Na této rozmanité trase najdete nejen rozmanitou přírodu, ale také zajímavé informace o historii a geologii regionu. 

Na přibližně pěti kilometrech druhé části naučné stezky prochází lesem Hohnstein a okolními výšinami. Na zvídavé turisty zde čeká celkem 18 informačních tabulí. Nejprve jsou tématem skalní útvary a typické lesní obrazy a dřeviny. Později je vysvětlena činnost národního parku a jeho cíle při přeměně a údržbě lesů. Později se na stanovištích dozvíte o historii Napoleonovy reduty a bývalé úzkokolejné železnice a také o stezce s tubusy.Představení stezky je možné na webových stránkách, které jsou umístěny na stáncích, kde se dozvíte o historii a historii stezky.

Kontakt

Naučná stezka Hohnstein
01848 Hohnstein
Deutschland

Kontakt:

Kontaktní osoba

Touristinformation Hohnstein
Rathausstraße 9
01848 Hohnstein

Kontakt:
Phone: +49 35975 86813
E-mail:

  Všeobecné informace

  Další kroky

  More like this

  To top

  It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

  For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.