© T. Mix, Unbekannt

Z Tiefen Grund na Brandaussicht

Stručná fakta

  • start: Zastávka Porschdorf
  • destination: Zastávka Porschdorf
  • medium
  • 8,79 km
  • 3 hours
  • 248 m
  • 342 m
  • 129 m

Na okraji Brandaussichtu nás od propasti hlubokého kaňonu řeky Polenz pod námi a stolových hor v dálce dělí jen zábradlí - jako balkon. Brandaussicht je jedním z nejkrásnějších výhledů v Saském Švýcarsku. Historický soubor Brand-Baude se skládá z restaurace, ubytování a informačního místa národního parku.

Haltepunkt Porschdorf - Tiefen Grund - Brandstufen - Brandbaude - Brandstraße - Schulzengrund - Polenztal - Haltepunkt Porschdorf

Weather

Všeobecné informace

Další kroky

More like this

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.