© T. Mix

Pěší turistika na srázu v okolí Hohnsteinu

Stručná fakta

  • start: Trh Hohnstein
  • destination: Trh Hohnstein
  • medium
  • 6,11 km
  • 2 hours 5 minutes
  • 190 m
  • 321 m
  • 173 m

V hlubokém kaňonu Polenztal lze při troše štěstí pozorovat i ponorku. Je to jediný zpěvný pták schopný potápět se v tekoucí vodě: Hnědý pták s bílou náprsní skvrnou přeskakuje z kamene na kámen, potápí se, s mírně roztaženými křídly běží proti proudu pod vodou a hledá drobné vodní živočichy.

Weather

Všeobecné informace

Další kroky

More like this

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.