© © Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz

Kouzelná schodiště v kotli Schmilka

Stručná fakta

  • start: Schmilka
  • destination: Schmilka
  • medium
  • 8,28 km
  • 2 hours 50 minutes
  • 445 m
  • 465 m
  • 121 m

Schodiště a horolezecká zařízení se stavěla od nepaměti, aby překonala měnící se reliéf Labských pískovců. Jedním z nejkrásnějších schodišť a zvláštním zážitkem je Rotkehlchenstiege, které vyžaduje jistotu a opatrnost.

Schmilka u přívozu - turistická stezka k malé baště - Rotkehlchenstiege - Wurzelweg - Schmilka

Weather

Všeobecné informace

Další kroky

More like this

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.