© Yvonne Brückner / Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V., Tourismusverband Sächsische Schweiz

Hinterhermsdorf: Lesní chata - Lesní dobrodružná stezka

Stručná fakta

 • start: Hinterhermsdorf
 • destination: Hinterhermsdorf
 • easy
 • 2,67 km
 • 1 hour
 • 98 m
 • 413 m
 • 335 m

Waldhusche Hinterhermsdorf je zážitkový a výstavní areál národního parku. Čtyři vzájemně propojené tematické stezky ukazují různé aspekty tématu "les".

Oblast o rozloze 66 hektarů spravuje Národní park Saské Švýcarsko. Název této atrakce pochází ze slova "Husche", kterým lesníci označovali druh skluzavky, po níž se dřevo čerstvě pokácených stromů "snáší" z horských svahů do údolí. Na více než 40 stanovištích se návštěvníci hravou formou dozvědí spoustu informací o přírodních procesech v lese nebo o lesním hospodářství. Informace jsou podány tak, aby byly zajímavé i pro děti.

Mezi zajímavosti Waldhusche patří lesní hřiště, labyrint, podzemní kořenová stezka, chodník pro kůrovce, pavučina, po které se dá šplhat, skluzavka z liščího stromu a od května 2025 také mini pila.

Tour dashboard

Pavings

 • Asphalt Coating (4%)
 • Crushed Rock (21%)
 • Hiking Trail (76%)

Weather

Všeobecné informace

Další kroky

More like this

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.