© Uwe Naumann |#74638846 | stock.adobe.com

Kulturní perly mezi drsnými kameny

Labské pískovce mají jako kulturní krajina dlouhou a fascinující historii. V idylickém přírodním prostředí a podél důležitých obchodních cest se kdysi psaly evropské dějiny. Zámky, zahrady a pevnosti tuto historii zpřítomňují. Později proslavili Labské pískovce po celém světě romantičtí umělci, kteří je malovali, psali básně a skládali hudbu. Památky a informace o nich se dodnes nacházejí v celém regionu. Ani současné umění není opomíjeno.

 

© Yvonne Brückner

Tři dobré důvody

proč dovolená v Saském Švýcarsku není nikdy nudná

  • Labské pískovce jsou kulisou pro nejkrásnější přírodní divadlo v Evropě, nádherné hudební festivaly, kabarety a mnoho dalšího.

  • Velkolepé hrady, legendární pevnosti a malebné zahrady: historické památky se v Labských pískovcích snoubí s úchvatnou přírodou.

  • Rozmanitost témat, kterými se muzea v Saském Švýcarsku zabývají, je ohromující. Sahá od regionální historie a památek umělců až po svět zvířat a rostlin v pravěku.

„Každý den by měl člověk alespoň slyšet nějakou píseň, přečíst si dobrou báseň, vidět krásný obraz, a pokud je to možné, říci pár rozumných slov.”
Johann Wolfgang von Goethe
© Landesbühnen Sachsen, Sylvio Dittrich

It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.