© Stadtmuseum Neustadt in Sachsen

Městské muzeum Neustadt in Saxony

Stručná fakta

Muzeum historie města a vývoje umělých květin

Stálá expozice se rozkládá na ploše 360 m² ve dvou podlažích. V suterénu je představena historie čtyř panství a jejich vesnic, které patřily k neustadtské farnosti.
Pozoruhodným exponátem je dřevěný pozlacený epitaf, věnovaný majiteli panství Burkersdorf, který zemřel v roce 1688.

Dále jsou prezentovány počátky výroby umělých květin od roku 1834 a z toho vyplývající průmysl umělých květin v Neustadtu a okolí až do jeho úpadku v době kolem roku 1989/90.

Představena je i historie výroby umělých květin v Neustadtu a okolí.
Výrobu módních a dekorativních květin ilustrují vedle náborových kytic a pohřebních korun z doby kolem roku 1800 také řemeslnické nástroje, barevníky, knihy látek, vzorníky a žehličky na květiny.
V regionu Neustadt/Sebnitz se v době největšího rozkvětu - mezi lety 1875 a 1914 - vyrábělo 75 procent celkové německé produkce výrobků z umělých květin.

V muzeu se neustále konají speciální výstavy.

Muzeum je také místem konání výstavy.

Kontakt

Městské muzeum Neustadt in Saxony
Malzgasse 7
01844 Neustadt in Sachsen
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 3596 505506
Fax: +49 3596 505506
E-mail:

    Všeobecné informace

    Další kroky

    To top

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.