© Christa Rödig, Christa Roedig

Informační místo Zeughaus

Stručná fakta

Informační centrum Národního parku Saské Švýcarsko

Informační centrum národního parku Zeughaus se nachází v budově bývalého okresního lesního úřadu. Stejně jako všechna informační místa parku je i toto obsahově záměrně tematicky zaměřené. Mimo jiné jsou zde zdůrazněna dvě hlavní témata: Historické lovecké využití s odkazy na lov tetřeva, rysa, vlka a jelena .... a na někdejší odchyt medvěda v blízkosti Zeughausu; jádrová zóna národního parku s ohledem na vysoké hodnoty ochrany přírody v Großer a Kleiner Zschand jako důvody pro vyhlášení jádrové zóny a pravidla chování, která zde platí.

.

Kontakt

Informační místo Zeughaus
Zeughausstraße
01855 Sebnitz - OT Ottendorf
Deutschland

Kontakt:
Phone: +49 35022 900-600
E-mail:

    Všeobecné informace

    Další kroky

    To top

    It appears that you are using Microsoft Internet Explorer as your web browser to access our site.

    For practical and security reasons, we recommend that you use a current web browser such as Firefox, Chrome, Safari, Opera, or Edge. Internet Explorer does not always display the complete content of our website and does not offer all the necessary functions.