Terénní lázeňství - Cesty ke zdraví


Lázeňské kůry s pobytem a pohybem na čerstvém vzduchu představují měkkou a účinnou pohybovou terapii.  Saské Švýcarsko pro to nabízí vynikající předpoklady.

Co to terénní lázeňství vlastně je?

Terénní lázeňství je terapeuticky účinná forma turistiky. Její pozitivní vliv na zdraví vyplývá se souhry kontrolované zátěže, mírného tréninku celého těla, pohybu na čerstvém vzduchu a intenzivního prožití krajiny.

Elbsandsteingebirge

Cílem je harmonizace vegetativních funkcí organismu.  Terénní lázeňství se hodí především pro pacienty se srdečními a oběhovými potížemi.  Výborné je ale také jako aktivní prevence. Program přirozeného pohybu posiluje oběhový systém stejně jako svalstvo, klouby a vazy.

Mírnou zátěží jsou pozitivně ovlivňovány také příjem kyslíku a celková látková výměna, dochází k aktivizaci trávicího ústrojí a zvýšení spotřeby kalorií.


Terénní cesty v Labských pískovcích

Elbsandsteingebirge wandern

Značené klimatické terénní cesty lze v Saském Švýcarsku najít mimo jiné v Parku zdraví (Gesundheitspark) v obci Bad Gottleuba, v obci Gohrisch a v obci Rathen. Zvláštní mikroklimatické podmínky umožňují upravit termickou intenzitu dle vývoje počasí. Zamezí se tak nekontrolované zátěži krevního oběhu v důsledku přehřátí.


Bad Gottleuba

Terénní lázeňské cesty v obci Bad Gottleuba mají celkovou délku zhruba 60 kilometrů. Pro každého lázeňského hosta je podle individuální zátěže zpracován program terénního tréninku. Přesně předepsaná rychlost chůze a pravidelná kontrola pulsu během tréninku zajistí optimální rámcové podmínky.

Gesundheitspark Bad Gottleuba


Lázeňská obec Gohrisch

Klimatické terénní cesty kolem obce Gohrisch mají celkovou délku 35 kilometrů a jsou roztříděny do tří výkonnostních kategorií.  Cesty první kategorie zvládnou i netrénovaní bez větší námahy. Druhá kategorie znamená lehký trénink se střední námahou a cesty ve třetí kategorii sice slibují výrazný tréninkový efekt, jsou ale citelně náročnější.

Kurort Gohrisch


Obec Kurort Rathen

Elbsandsteingebirge Wandern

Terénní lázeňská oblast se v této obci člení do dvou dílčích oblastí a sice na pravém a levém břehu Labe. Cesty jsou převážně stavěny jako okružní a většinou kopírují tok řeky Labe, ale vedou i zajímavými skalními oblasti Saského Švýcarska. Maximální výškový rozdíl činí zhruba  200 metrů. Poloha a reliéf krajiny kolem obce Kurort Rathen umožňuje celou řadu různých tréninků.

Terrainwegenetz Kurort Rathen