Kostely - Nebeská architektura

Labské pískovce jsou bohatě posety sakrálními stavebními památkami – od malých, romantických vesnických kostelíků až po nádherné renesanční stavby. Všude je udržována i velká saská varhanní tradice.


Herbrigovy varhany

Elbsandsteingebirge

Regionální kulturně-historickou památkou jsou dochované varhany místních varhanářů Herbrigů z 19. století. Svůj rukopis zanechala tato rodina v šesti venkovských kostelech v Saském Švýcarsku: V kostele Sv. Vavřince v obci Altstadt, v kostele Sv. Michala v obci Dorf Wehlen, v kostelel Panny Marie a Sv. Martina v obci Langenhennersdorf, v kostelích v obcích Langenwolmsdorf, Markersbach a Papstdorf.

Herbrigovy varhany


Městský kostel Panny Marie v Pirně

Blick auf Pirna, mit Frau und Kirche

Městský kostel  Panny Marie (1546) v Pirně je nejvýznamnější sakrální stavební památkou Saského Švýcarska a utváří až do dnešních dní obraz města. Klenba evangelicko-luteránského kostela je vrcholem pozdně gotického umění.  Obrazová bible z Pirny představuje nejrozsáhlejší výmalbu klenutí z doby reformace. Deset metrů vysoký a pět metrů široký pískovcový oltář patří k nejvýznamnějším dílům pozdní renesance. 

Městský kostel Panny Marie


Zámecká kaple na zámku Weesenstein

Elbsandsteingebirge Weesenstein

Barokní zámecká kaple na zámku Weesenstein představuje architektonické a umělecké vyvrcholení celého zámku. Stavitel Johann George Schmidt, žák stavitele kostela Panny Marie (Frauenkirche) v Drážďanech Johanna Georga Bähre navrhl reprezentativní stavbu, která byla slavnostně vysvěcena v roce 1741. V roce 1870 předal saský král Jan Saský evangelicko-luteránskou zámeckou kapli občanům Weesensteinu.

Zámek Weesenstein


Kostel Sv. Jana (Johanniskirche) v Lázních Žandov

Kirche Bad Schandau

 

Evangelicko-luteránský městský kostel v Lázních Žandov (Bad Schandau) byl vybudován v několika etapách během 17. století. Jako stavební materiál pro celý kostel byl použit pískovec z Postelwitz, městské části Lázní Žandov. Dřevěný kazetový strop, jednopatrové empory a barevná okna v kněžišti pocházejí z doby poslední přestavby (1876/77). V kostele Sv. Jana se nachází cenný dvoupatrový renesanční oltář, který byl původně vytvořen pro kostel Svatého Kříže v Drážďanech.

 

Kostel Sv. Jana (Johanniskirche) v Lázních Žandov


Posádkový kostel Sv. Jiří na pevnosti Königstein

Elbsandsteingebirge heidenau

Stavební historii nejstaršího posádkového kostela v Sasku lze vysledovat až do 13. století. Původně byl vybudován jako románská hradní kaple. V roce 1676 byl vysvěcen jako kaple Sv. Jiří.  Kromě dodnes téměř nezměněného půdorysu dokládá stáří kostela kněžiště s klenebními pásy a chórovým oknem.  Po komplexní rekonstrukci evangelicko-luteránského posádkového kostela Sv. Jiří byl celý kostel v roce 2000 znovu vysvěcen. 

Posádkový kostel Sv. Jiří