Kulturní perly mezi hrubými kameny

Labské pískovce mají jako kulturní krajina dlouhou a fascinující historii. Pamětihodnosti a nabídky informací naleznete v celém regionu. Zkrátka nepřijde ani současné umění.

Pískovec & hudba

Labské pískovce tvoří kulisu pro nejhezčí přírodní divadlo v Evropě a pro nejvýznamnější hudební festival v Saském Švýcarsku: skalní amfiteátr v obci Rathen a festival „Pískovec a hudba“.

více ...

Hrady a zámky

Nádherné zámky, legendami opředené hrady a malebné zahrady: historické stavební památky se v Labských pískovcích potkávají s nádhernou přírodou.

Hrady a zámky ...

Muzea & spol.

Tematická pestrost muzeí v Saském Švýcarsku je úžasná. Sahá od regionální historie, ochrany přírody přes všední dny v DDR až po pravěký svět zvířat a rostlin. Naleznete zde i jeden z mála zachovaných uměleckých obytných domů v Německu.

více ...

Oltář

Labské pískovce jsou bohatě posvěceny sakrálními stavebními památkami – od malých, romantických vesnických kostelíků až po nádherné renesanční stavby. Všude je udržována i velká saská varhanní tradice.

více ...

Elbsandsteingebirge Kutsche

Historické poštovní cesty

Kromě lesního komplexu Tharandter Wald a východního Krušnohoří patří Saské Švýcarsko k zemím s historickými poštovními cestami. Historii Královské saské pošty můžete objevovat na mnoha místech.

Historické poštovní cesty