Výlet s projížďkou na lodičce

Obere Schleuse

Horní propust

Na hranicích s Českem v soutěsce Křinice (Kirnitzschklamm) zažijete romantickou krajinu během klidné plavbě lodičkou na protáhlém umělém jezeře mezi vysokými, zarostlými skalními stěnami. Již od roku 1879 patří tato atrakce k nejoblíbenějším v Saském Švýcarsku.

Z centra obce Hinterhermsdorf sledujte značení k restauraci „Buchenparkhalle“. Na parkovišti u této restaurace výlet začíná i končí. Modrá značka „Horní propust“ Vás navede až k přístavišti lodiček u soutěsky na řece Křinici. Nejprve půjdete po cestě „Hohweg“. Poté se Vám pro další cestu nabízejí dvě alternativy: přímá cesta do údolí vede po velice stupňovité cestě (»Dachslöcher«). Druhá trasa vede po silnici s mírným spádem a je tak pohodlnější. Jízdy lodičkou na Horní propusti soutěskami na Křinici jsou v provozu od Velikonoc do konce října. Cena dospělé jízdenky činí 4 €, děti do šesti let jsou zdarma. U ústí propusti vystoupíte buď po příkrých schodech nebo úzkou skalní rozsedlinou (červená značka) ze soutěsky na vyhlídku „Hermannseck“. Zpět do Hinterhermsdorfu se dostanete po zelené. Cestou ještě navštívíte plošinu Wettinplatz, připomínající osmisetleté jubileum saského vládnoucího rodu Wettinů v roce 1889. Alternativní cesta vede přes vyhlídku „Königsplatz“, odkud je nejkrásnější výhled na lesní divočinu v okolí Hinterhermsdorfu.

Ukázat