Pravčická brána & soutěsky Kamenice

Prebischtor / Elbsandsteingebirge

Pravčická brána je symbolem národního parku České Švýcarsko.  Svojí výškou 16 metrů a rozpětím 26,5 metrů je největší přírodní skalní bránou Evropy. Výlet na ní se vyplatí.

 

Výlet začíná ve Hřensku.  Nejprve sledujte silnici na Mezní louku. Turistická stezka na Pravčickou bárnu odbočuje vlevo.  Následuje výstup na Pravčickou bránu (po červené). Trasa vede později přes Gabrielinu stezku kolem skály Pevnost, zvané též Beckstein, až dojdete na Mezní louku, kde se nachází restaurace.  Po odpočinku pokračuje cesta do strže, zvané Soorgrund.

 

Poté na vás čekají další dva vrcholy: jízda lodičkou Divokou a Tichou soutěskou.  Poslední ze soutěsek je známa rovněž pod názvem Edmundova soutěska. Připomíná knížete Edmunda Clary-Aldringena, který soutěsku na vlastní náklady zpřístupnil turistům – nechal vybudovat turistické stezky a v roce 1890 umožnil na Kamenici projížďky lodičkou.  Dodnes se za jízdu lodičkou a použití cesty platí poplatek.  Pozor: poslední lodička jede Divokou soutěskou do 17,00 hodin a Edmundovou soutěskou do 18,00 hodin do Hřenska. Kaňon, kde se nacházejí obě soutěsky, je skutečně průhozí jen pomocí lodí. Turistická stezka vede mezitím podél řeky Kamenice zčásti na pomocné konstrukci, vybudované na skále nebo tunelem proraženým ve skále.

Ukázat