Jak to všechno začalo - Místo, kde se zrodilo volné lezení

Elbsandsteingebirge: Schmilka

V Saském Švýcarsku se leze již dlouho. Dokumentováno je horolezectví již zhruba 140 let. Za hodinu zrození saského horolezectví bývá mnohými považován březen roku 1864, kdy pět turnerů ze Žandova (Schandau) vylezlo za pomoci žebříků a kmenů stromů na vrch Falkenstein. V roce 1874 se podařilo dvěma horolezcům z Honštejna (Hohnstein) sportovně dobýt vrchol Mönch bez podpůrných prostředků.

V roce 1910 byla poprvé písemně fixována „Saská pravidla horolezectví“. Tato platí bez větších změn dodnes a  jako podstatnou součást obsahují zásadu „nepoužívání umělých podpůrných prostředků pro překonání gravitace“.Odsud se pak tato myšlenka vydala do světa.  Dnes se tomu říká volné lezení – Freeclimbing – a používá se ve Spojených státech amerických, v Austrálii, Francii, Španělsku, Thajsku a v dalších zemích po celém světě.


Etapy dobývání Saského Švýcarska

Herkulessaeulen Elbsandsteingebirge

V letech 1777 až 1890 proběhla tak zvaná raná fáze dobývání Labských pískovců.  Vyznačovala se výstupy za pomoci umělých pomůcek.  Mezi lety 1890 a 1910 pak následovalo sportovní dobytí celého území.  K  jednoduchému lezení v komínech přistoupilo lezení ve spárách a stěnách, díky čemuž byly zpřístupněny nové cesty na dosud nedobyté vrcholy.  Toto období s sebou přineslo horolezecké legendy, jako byli Oscar Schuster, Friedrich Meurer, Albert Kunze, Rudolf Fehrmann, Fritz Wiessner nebo Oliver Perry-Smith.

Po roce 1912 až před 2. světovou válku se lezení ve stěnách a ve spárách stalo ještě riskantnějším a obtížnějším. Horolezci přitom dobývali nejen nové vrcholy, ale i těžší lezecké cesty.  Výrazně vylepšení technik lezení a metod jištění vedlo zhruba v letech 1945 až 1965 k dobytí zbývajících částí území. Tato fáze se nazývá rovněž jako dokončení klasického saského horolezectví.

Sportovní lezci dobývali stále extrémnější lezecké cesty ve stupních obtížnosti VIII až XII.  Za všechny horolezce z tohoto období jmenujme alespoň Bernda Arnolda, Manfreda Vogela, Jürgena Höfera a Klause Schäfera. Mezi mladší známé extrémní sportovce devadesátých let patří mimo jiné  Sven Scholz, Uwe Richter nebo Gunter Gaebel.

Ukázat