Putování regionem národního parku

Elbsandsteingebirge Nationalpark

Putovat regionem národního parku Saské Švýcarsko je sen. A kdo se bude držet několika jednoduchých pravidel, přispěje k zachování celosvětově unikátní přírodní krajiny.  

Málokde je příroda tak blízko, jako během vycházky v národním parku Saské Švýcarsko. To platí především pro jediný skalní národní park v Německu – pro národní park SaskéŠvýcarsko. Krajina bohatých forem s bizarními skálami a chladnými kaňony není jen jedním z nejkrásnějších turistických regionů Evropy. Současně s tím nabízí i jedinečnou rozmanitost životních prostorů pro rostliny a zvířata. Daří se tu druhům, které jinde už dávno vymizely a které proto vyžadují zvláštní ochranu.   

 

 

Různé zóny – různá pravidla

Region národního parku se skládá z vlastního národního parku (93,5 km2) a okolní chráněné krajinné oblasti (287,5 km2). Do národního parku patří zvláště chráněná území, tak zvané „jádrové zóny“. Pohybovat se lze téměř všude.Ale podle toho, kde se zrovna nacházíte, platí zvláštní pravidla.

 

V jádrové zóně pouze po značených cestách

Více než1 100 kilometrů značených stezek a cest představuje výzvu pro pěší turisty. Z toho 400 kilometrů vede národním parkem. Do tohoto území lze vstupovat po všech cestách. V jádrové zóně ale platí omezení: zde lze používat pouze značené cesty.

Značení stezek

 

Barevné značení cest pro rychlou

V celém regionu jsou cesty jednotně značené rozcestníky a barevnými značkami (bod nebo vodorovná čára na bílém podkladě). Modrá značí nadregionální, červená regionální a zelená a žlutá místní turistické stezky. Kromětoho jsou zvlášť vyznačeny naučné stezky se specifickými informačními tabulemi (zelená úhlopříčka na bílém podkladě), evropská dálková turistická stezka E3 (modrý nápis „E3“ na bílém podkladě), náročné horské stezky (zelený trojúhelník na bílém podkladě), přístupové cesty k lezeckým stěnám (černá šipka v černém kroužku) a proslulá Malířská stezka (ručně psané „M“). Černé„X“ v černém kroužku na bílém podkladě znamená, že cesta je uzavřená. Příroda tu nemá být rušena. 

WInformační publikace a legendu k systému značení lze získat v Centru národního parku Saské Švýcarsko a ve všech turistických informačních centrech v národním parku.

Správa Národního parku

Národní park a ochrana přírody

Elbsandsteingebirge

Z dálky viditelné tabulové hory v jedinečné skalní krajině, úzké rokle, idylické lesy, Labe protékající údolím. Tato dnes ve střední Evropě jedinečná krajina Saského Švýcarska vznikla před 100 miliony lety v moři. Národní park Saské Švýcarsko je dnes jediným v Sasku a od roku 1990 chrání relativně přírodě blízkou část Labských pískovců na pravém břehu Labe.   

Region národního parku Saské Švýcarsko tak podléhá velkoplošné státní ochraně. Cílem národního parku je minimalizovat zásahy člověka a omezit využívání krajiny. Vyloučeno je i hospodářské využití regionu národního parku. I přesto ale není Saské Švýcarsko uzavřenou oblastí. Dobře vybudovaná síť cest umožňuje pěší výlety i cyklovýlety. Národní park tak slouží i jako místo pro rekreaci.

Státní hranice mezi Českem a Německem uměle dělí toto jedinečné přírodní území na dvě části. Společně s národním parkem České Švýcarsko v České republice, který se Saským Švýcarskem bezprostředně sousedí, by se zde v blízké budoucnosti měla vyvinout přeshraniční přírodní krajina podle mezinárodních měřítek. 

Více k tématu…