Národní park a ochrana přírody

Elbsandsteingebirge

Z dálky viditelné tabulové hory v jedinečné skalní krajině, úzké rokle, idylické lesy, Labe protékající údolím. Tato dnes ve střední Evropě jedinečná krajina Saského Švýcarska vznikla před 100 miliony lety v moři. Národní park Saské Švýcarsko je dnes jediným v Sasku a od roku 1990 chrání relativně přírodě blízkou část Labských pískovců na pravém břehu Labe.   

Region národního parku Saské Švýcarsko tak podléhá velkoplošné státní ochraně. Cílem národního parku je minimalizovat zásahy člověka a omezit využívání krajiny. Vyloučeno je i hospodářské využití regionu národního parku. I přesto ale není Saské Švýcarsko uzavřenou oblastí. Dobře vybudovaná síť cest umožňuje pěší výlety i cyklovýlety. Národní park tak slouží i jako místo pro rekreaci.

Státní hranice mezi Českem a Německem uměle dělí toto jedinečné přírodní území na dvě části. Společně s národním parkem České Švýcarsko v České republice, který se Saským Švýcarskem bezprostředně sousedí, by se zde v blízké budoucnosti měla vyvinout přeshraniční přírodní krajina podle mezinárodních měřítek. 

Více k tématu…

Ukázat